Sidestep 'Toen - Nog'

‘TOEN - NOG’ - Het huis van mijn jeugd - 2011
34 x 46 x 25 cm.
Kistje van berkentriplex
collages
Gemaakt voor de manifestatie ‘Dichter in de
Zeevang 2011’.
Beeldende Kunst, gedichten en muziek in huizen
van Beets, Schardam en Oosthuizen.