Sidestep: 'Dichterlijke vrijheid'

‘DICHTERLIJKE VRIJHEID’ - 2009

H. 28, Ø 50 cm
Papier: Steinbach 300 grs

Tentoonstelling CRISIS , Boterhal Hoorn
Met slechts een vel papier van 50 x 65 cm. een kunstwerk maken. 
n.a.v. De krisis van 2009.