Sidestep: 'Slakkengang'

'SLAKKENGANG' - een mobiele tuin - 2009
16 x 37 x 44 cm
Kistje van berkentriplex
slakkenhuizen, hydrokorrels

Gemaakt voor de manifestatie 'Dichter in de Zeevang 2009'
Beeldende kunst, gedichten en muziek in verscheidene tuinen van de Gemeente Zeevang.